sMicroMacro - Crime City

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Vážení návštěvníci a zákazníci, společnost MINDOK, s. r. o., se sídlem Korunní 810 / 104, 101 00 Praha–Vinohrady, IČO 27885887, vedená u městského soudu v Praze, si velmi váží Vaší důvěry, a proto klade velký důraz na ochranu Vašich údajů a jejich zpracování.

MINDOK zpracovává prostřednictvím firmy Edition Spielwiese osobní údaje a analyzuje chování návštěvníků na webové stránce www.micromacro-game.com v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie („Zákon“), jak je popsáno níže.

1. SBĚR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Stránka micromacro-game.com nesbírá a pro svoje používání nevyžaduje žádné osobní údaje jako jméno, příjmení, tel. č. či jiná citlivá osobní data uživatelů.

2. POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE A ANALÝZA WEBOVÉ STRÁNKY

Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Shromažďování cookie soborů provádí MINDOK za účelem vyhodnocení návštěvnosti webové stránky a na základě toho i pro optimalizaci marketingových aktivit. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě, že návštěvník souhlasil se shromažďováním cookie souborů a nyní chce souhlas zrušit, může tak učinit pomocí změny nastavení svého prohlížeče a smazáním relevantních cookies.

Shromážděné cookie soubory zpracovává MINDOK prostřednictvím služby Google Analytics, vyvinuté a provozované společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google"). Zpracování shromážděných cookie souborů probíhá v rámci služby Google Analytics přenesením infoormací na server Google a podrobeny příslušné analýze. Google nebude přenesená data spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Sběr cookie souborů a jejich analýzu prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, tak také instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

V rámci služby Google Analytics využívá MINDOK i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy.

Personalizaci reklamy může návštěvník webové stránky www.micromacro-game.com vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

3. PRÁVA NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.MICROMACRO-GAME.COM SPOJENÁ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Návštěvníci webové stránky www.micromacro-game.com mají, jakožto subjekty zpracovávaných osobních údajů, práva dle ust. § 12 (Právo na přístup k informacím) a § 21 (Žádost o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu) Zákona.

4. ZMĚNY PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme průběžně upravovat. Aktualizovaná verze bude zveřejněna vždy na této stránce, abyste vždy měli přehled o tom, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a v jakých případech je event. možné je sdělit. Doporučujeme si toto prohlášení pravidelně přečíst, abyste viděli, jakým způsobem MINDOK osobní údaje ochraňuje.

5. KONTAKT PRO DOTAZY K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě jakýchkoli dotazů k problematice ochrany osobních údajů zpracovávaných společností MINDOK (vč. žádostí o opravu, zablokování, příp. výmaz Vašich osobních údajů) se mohou návštěvníci na MINDOK obrátit prostřednictvím e-mailové adresy: info@mindok.cz

Toto Prohlášení je platné a účinné od 20.12.2020.